Jaleshwarnath Committee - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Sunday, October 13, 2019

Jaleshwarnath Committee


Digital Mem. I'DNameAddressDistrictMobileMembership Type
DMN077-2040003Sri Dilip SharmaJaleshwar-5, ParsaMahottari9844113519President
DMN077-2040004Sri Manish SharmaJaleshwar-5, ParsaMahottari9808926107Vice-President
DMN077-2040005Sri Alok ChaudharyJaleshwar-5, ParsaMahottari9844163937Secretary
DMN077-2040006Sri Uday RayJaleshwar-5, ParsaMahottari9860883443Tresurer
DMN077-2040007Smt. Poonam DeviJaleshwar-5, ParsaMahottariMahila Pramukh
DMN077-2040008Sri Sanjit RautJaleshwar-5, ParsaMahottari9849974118Yuwa Pramukh
DMN077-2040009Sri Gautam ChaudharyJaleshwar-5, ParsaMahottari9824872495Sewa Pramukh
DMN077-2040010Sri Dhanohar TiwariJaleshwar-5, ParsaMahottariSatsang Pramukh
DMN077-2040011Sri Bhuneshwar RayJaleshwar-5, ParsaMahottari9844430673Gauraksha Pramukh
DMN077-2040012Smt. Arun DeviJaleshwar-5, ParsaMahottariMember
DMN077-2040013Smt. Sunena MaharaJaleshwar-5, ParsaMahottariMember
DMN077-2040014Sri Dipendra ChaudharyJaleshwar-5, ParsaMahottari9844016921Member
DMN077-2040015Sri Sanjiv KaparJaleshwar-5, ParsaMahottari9816884126Member
DMN077-2040016Sri Raghvendra SahJaleshwar-2, AnaithaMahottariPresident
DMN077-2040017Sri Ram Sikil ChaudharyJaleshwar-2, AnaithaMahottarivice President
DMN077-2040018Sri Ashutosh Kumar MandalJaleshwar-2, AnaithaMahottariTresurer
DMN077-2040019Sri Nawal Kishor RayJaleshwar-2, AnaithaMahottariSecretary
DMN077-2040020Sri Siddartha GautamJaleshwar-2, AnaithaMahottariCo-Secretary
DMN077-2040021Sri Sonelal MandalJaleshwar-2, AnaithaMahottariMember
DMN077-2040022Sri Dhaneshwar MandalJaleshwar-2, AnaithaMahottariMember
DMN077-2040023Sri Jiwachh SahJaleshwar-2, AnaithaMahottariMember
DMN077-2040024Sri Pramod MandalJaleshwar-2, AnaithaMahottariMember
DMN077-2040025Sri Chandan MandalJaleshwar-2, AnaithaMahottariMember
DMN077-2040026Sri Saukhi Lal ChaudharyJaleshwar-2, AnaithaMahottariMember