National executive committee - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Thursday, January 11, 2018

National executive committee

National Executive Committee
S.N.NameDesignationMobile
1Dr. Shashi ThapaPatron9817853919
2Sri Ramnaresh SinghTrusty9852820233
3Sri Tika Bahadur PahariPresident9801819301
4Sri Uddhav Kr. GhimireVice-President9851030972
5Sri Jitendra Kr. SinghGen. Secretary9845309067
6Sri pralhad jiOrganising Secretary9801819441
7Sri Vishvanath RegmiFounder Member9849396891
8Sri Satyanarayan BangFounder Member9851026694
9Sri Ramnarayan ThakurFounder Member9804747211
10Sri Birendra BudhathokiFounder Member9801819308
11Dr. Hemraj KoiralaMember9851036221
12Sri Narayan YadavMember9852832911
13Sri Manohar SahMember9844053357
14Sri Rajan UpadhyaayMember9847546348
15Pandit Ramkumar ShastriMember9852821321
16Sri Mukund KalikotePrachar Pramukh9841354482
17Sri Rajaram dasKaryalay Pramukh9801819421
18Sri Muralimanohar jiGaurakshaPramukh9842831523
19Sri Vishnu GyawaliDharmanusthan Pramukh9857033032