Chhipharmai Committee - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Wednesday, June 12, 2019

Chhipharmai Committee

Digital Member I'DNameAddressDistrictMobileMembership Type
DMN077-2080001Sri Manoj Kumar GuptaChhipharmaiParsa9821120140Chhipharmai President
DMN077-2080002Sri Vijay kumar RautChhipharmaiParsa9816231382Vice-President
DMN077-2080003Sri Raju KumarChhipharmaiParsa9821134070Secretary
DMN077-2080004Sri Jagali DubeyChhipharmaiParsa9821820337Vice-Secretary
DMN077-2080005Sri Bhulan Kumar SahChhipharmaiParsa9819250403Tresurer
DMN077-2080006Sri Ajay SahChhipharmaiParsa9845786272Member
DMN077-2080007Sri Baburam SahChhipharmaiParsa9814286182Member
DMN077-2080008Sri Ashok Kumar UpadhyayaChhipharmaiParsa9807265782Member
DMN077-2080009Sri Hakim YadavChhipharmaiParsa9821136860Member
DMN077-2080010Sri Umakant MahatoChhipharmaiParsaMember
DMN077-2080011Sri Manish MahatoChhipharmaiParsa9825220182Member
DMN077-2080012Sri Ashok TiwariBirgunjParsa9845215151Convener
DMN077-2080080Sri Shatrudhan SahChhipharmai -2Parsa9819262159President
DMN077-2080081Sri Naresh MahtoChhipharmai -2Parsa9811844320vice President
DMN077-2080082Sri Prem Chandra SahChhipharmai -2Parsa9816209709Secretary
DMN077-2080083Sri Deepak ChaurasiyaChhipharmai -2ParsaCo-Secretary
DMN077-2080084Sri Bagwan YadavChhipharmai -2ParsaTresurer
DMN077-2080085Sri Dinesh MahtoChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080086Sri Badri MahtoChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080087Sri Kanhaiya SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080088Sri Binod GiriChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080089Sri Prabhu SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080090Sri Mahendra Pd. ChaurasiyaChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080091Sri Vinay ThakurChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080092Sri Baban SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080093Sri Manoj SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080094Sri Bhulan (Ram Bihari) SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080095Sri Jata Shankar SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080096Sri Bablu GiriChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080097Sri Sanjay Kumar GuptaChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080098Sri Dhrub Sagar SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080099Sri Amirka Raut DomChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080100Sri Sonalal SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080101Sri Thag Raut BaraiChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080102Sri Grahan MahtoChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080103Sri Ajay SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080104Sri Lalan SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080105Sri Jiut Raut BaraiChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080106Sri Baban SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080107Sri Santosh MahtoChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080108Sri Rajesh Pd. ChaurasiyaChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080109Sri Shyam Sundar MahtoChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080110Sri Chandan Kishor SahChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080111Sri Brij Kishor MahtoChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080112Sri Yashmendra MahtoChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080113Sri Ramesh Sah KanuChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080114Sri Jitendra mahtoChhipharmai -2ParsaMember
DMN077-2080115Sri Shyam Kishor GiriChhipharmai -2Parsa9845115051Advisor
DMN077-2080116Sri Abdhesh Pd. KewatChhipharmai -2ParsaAdvisor Member
DMN077-2080117Sri Sugandhit Pd. KanuChhipharmai -2Parsa9804239080Advisor Member
DMN077-2080118Sri Jawahar TiwariChhipharmai -2ParsaAdvisor Member
DMN077-2080119Sri Akhilesh GiriChhipharmai -2ParsaAdvisor Member
DMN077-2080120Sri Upendra YadavChhipharmai -2ParsaAdvisor Member
DMN077-2080121Sri Sachittanand GiriChhipharmai -2ParsaAdvisor Member
DMN077-2080122Sri Rajesh jiChhipharmai -2ParsaAdvisor Member