Mauritius - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Thursday, October 11, 2018

Mauritius


मौरिसस

हिन्द महासागरमा यस टापु देशको कुल जनसंख्या ११ लाख छ। यसको ५ २ % हिन्दू हो। यहाँ सनातन धर्म मन्दिर, आर्य समाज, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिसन, इत्यादि जस्ता धेरै महत्वपूर्ण सक्रिय हिन्दू संगठनहरू रहेका छन् ।  १५० वर्ष अघि उत्तर प्रदेश, बिहारबाट हिन्दूहरुलाई  इन्डेन्टर मजदूरको रूपमा लगिएको थियो। मौरिससमा  VHP एक दर्ता गरिएको संगठन  हो। यहाँको हिन्दुहरुको राजनीतिक प्रभाव र समीकरण राम्रो छ। मोरीशसमा, एक पटक  बाहेक, यहाँको प्रधानमन्त्री सदैव हिन्दु नै रहेको छ।