Bhokraha Narsingh-2 Committee - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Monday, September 30, 2019

Bhokraha Narsingh-2 Committee


Digital Mem. I'DNameAddressDistrictMobileMembership Type
DMN077-1130023Sri Surendra MehtaBhokraha Narsing-2Sunsari9819075556President
DMN077-1130024Sri Rajaram MehtaBhokraha Narsing-2Sunsari9819386650vice President
DMN077-1130025Sri Rajesh MehtaBhokraha Narsing-2Sunsari9824354393Secretary
DMN077-1130026Sri Santosh MehtaBhokraha Narsing-2Sunsari9816333496Tresurer
DMN077-1130027Sri Surendra Mehta BBhokraha Narsing-2SunsariYuwa Pramukh
DMN077-1130028Sri Ram Narayan MehtaBhokraha Narsing-2SunsariSatsang Pramukh
DMN077-1130029Smt. Rajkumari MehtaBhokraha Narsing-2SunsariMahila Pramukh
DMN077-1130030Sri Mahanand MehtaBhokraha Narsing-2SunsariGauraksha Pramukh
DMN077-1130031Sri Raj MehtaBhokraha Narsing-2SunsariMember
DMN077-1130032Sri Subodh MehtaBhokraha Narsing-2Sunsari9825331628Member
DMN077-1130033Sri Sanjiv MehtaBhokraha Narsing-2SunsariMember