Norway - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 11, 2018

Norway


नर्वे
यहाँ हिन्दुहरुको जनसंख्या ८ ००० छ। नर्वे को VHP एक पंजीकृत संस्था  हो। यसको आफ्नै हिन्दू केन्द्र छ। जसले हिन्दू चाडहरू र युवा शिविरहरू आयोजना गर्छन्।