Norway - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Thursday, October 11, 2018

Norway


नर्वे
यहाँ हिन्दुहरुको जनसंख्या ८ ००० छ। नर्वे को VHP एक पंजीकृत संस्था  हो। यसको आफ्नै हिन्दू केन्द्र छ। जसले हिन्दू चाडहरू र युवा शिविरहरू आयोजना गर्छन्।